Netwerk & server monitoring

Op alle server gerelateerde hardware vindt 24×7 uur monitoring plaats. Daarnaast vindt monitoring plaats op zgn. deelsystemen zoals de database, de webserver en de Windows omgeving van de server.
De standaard monitoring is afhankelijk van het type device of service en bestaat o.a. uit controle op:
– beschikbaarheid van het device of de service (bijvoorbeeld de internet connectie)
– beschikbare ruimte op het filesysteem van de server
– beschikbaar geheugen
– CPU performance indien van toepassing (bij servers)
– Uptime zowel voor de hardware zelf als voor het besturingssysteem
– Network traffic

Bel ons, mail ons via info@linprofs.com of 088-2041000 of kijk voor meer informatie verder op de website!

We zijn altijd op zoek naar de beste oplossing voor onze klanten.