ITIL Tooling voor de ondersteuning van de dagelijkse IT processen

iTop, Jira, OS Ticket

iTop is een open-source webapplicatie voor het managen van de dagelijkse operatie van een IT infrastructuur. Itop is ontwikkeld met de best practises van ITIL, waarbij zelf het niveau kan worden gekozen met de mate waarin ITIL aanwezig is. Itop is een goed alternatief voor het vooral in Nederland bekende TopDesk (www.topdesk.nl).

Jira is een issue tracking systeem ontwikkeld door Atlassian. Met Jira kan elk teamlid plannen, volgen en uitbrengen van software of het afronden van taken. In Jira is het mogelijk om gebruik te maken van de Scrum Agile software ontwikkelingsmethode. Dat wil zeggen, een sprint kan worden aangemaakt, user stories kunnen worden gepland en de status van de huidige user stories in een sprint kan gevolgd worden door middel van een digitaal Scrum bord. Van software projecten kunnen er versies worden bijgehouden, waarna je met Jira automatisch release notes kan genereren op basis van de afgeronde issues. Jira kan geïntegreerd worden met Atlassian producten zoals, Bitbucket (versiebeheer code) en Confluence (wiki). Het vereenvoudigd informatie en legt de link tussen taken, code en documentatie. Kijk op https://www.atlassian.com/software/jira voor meer info!

OsTicket is een veel gebruikte open-source support ticket systeem. Tickets kunnen worden aangemaakt via de email, telefoon en online webformulieren. In osTicket kunnen reacties op supportvragen naar klanten worden verstuurd en interne medewerkers kunnen er notities in bijhouden zodat collega’s op de hoogte zijn van de werkzaamheden die zijn verricht in het ticket.

Bel ons, mail ons via info@linprofs.com of 088-2041000 of kijk voor meer informatie verder op de website!

We zijn altijd op zoek naar de beste oplossing voor onze klanten.