Open Source Solutions

Introductie Open Source

Open Source is een term die standaard wordt gebruikt voor Open Source Software. Hierbij heeft de gebruiker van de software ook toegang tot de broncode. Dit geeft de gebruikers de mogelijkheid om de software aan te passen, te verbeteren, te verspreiden en zelfs te verkopen. De tegenpool van Open Source is de zgn. “Closed Source” of proprietary software. Dit zijn software pakketten waarvan de broncode alleen toegankelijk is voor de fabrikant, zoals bijvoorbeeld alle Microsoft producten.

De meeste Open Source Projecten zijn onderdeel van een Community. De kwaliteit van de software is vaak afhankelijk van de mate van activiteit van deze Community. Het komt vaak voor dat succesvolle producten uit een Community worden ondersteund door een commercieel bedrijf. Dit bedrijf zorgt voor de continuïteit, support, beveiliging en upgrades. Voorbeelden hiervan zijn Red Hat en Canonical voor het Linux besturingssysteem.

Open Source staat hoge mate gelijk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De kennis wordt beschikbaar gemaakt voor iedereen. De programmeurs zijn eigenlijk altijd wereldverbeteraars, die vanuit technische interesse een stuk software bouwen en dat vervolgens aan de rest van de wereld beschikbaar stellen. Op deze manier zijn alle huidige grote producten begonnen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan Andrioid wat op een groot deel van de smartphones draait. Ook Apple is gebaseerd op Open Source. Microsoft vormt hierop een grote uitzondering, maar ook dit bedrijf is sinds het vertrek van Steve Ballmer veel meer “Open Source minded” geworden.

De Open Source wordt meestal onder de General Public Linence (GPU) gepubliceerd. Dit garandeert de beschikbaarheid van de broncode. Zie hiervoor ook https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License.

De belangrijkste reden om voor Open Source te kiezen is de enorme innovatieve kracht van de Community. De initiatieven zijn in een aantal gevallen zó goed, dat het bedrijfsleven wel in moet springen om de flexibiliteit en de kosten-efficiëntie te kunnen blijven borgen.

De beveiliging van Open Source wordt nogal eens ter discussie gesteld. Wanneer het product wordt ondersteund door een commercieel bedrijf, dan zorgt dat bedrijf ook voor de beveiliging (het zgn “hardenen”) en upgrades van de software. Zo wordt Red Hat Linux door het U.S. Ministery of Defense op het allerhoogste beveiligings niveau gebruikt. Deze Open Source software is dus zeer veilig.

Heel veel producten zijn tegenwoordig gebaseerd op Open Source. Linux is als besturingssysteem van servers daarvan het grote voorbeeld. Zie hiervoor ook de pagina “Introductie Red Hat en Linux”. De verwachting is dat binnenkort Linux -naast Microsoft Server- het enige overgebleven besturingssysteem voor servers is.

Hieronder staan een aantal uitstekende Open Source producten, die allemaal onder de GNU/GPL licentie kosteloos beschikbaar worden gesteld. In de meeste gevallen kan je als gebruiker kiezen voor de Community (gratis) versie, of indien gewenst, kiezen voor de ondersteunde enterprise versie. In dat geval betaal je voor de gegarandeerde continuïteit, recht op upgrades, beveiliging, e.d.

Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op:

LinProfs helpt haar klanten met het maken van de juiste keuze tussen Community of Enterprise versies van de Open Source Software.

Bel ons, mail ons via info@linprofs.com of 088-2041000 of kijk voor meer informatie verder op de website!

We zijn altijd op zoek naar de beste oplossing voor onze klanten.